Podatki o knjigah

Podatki o knjigi BEMUMAST 2: LCHF-recepti za vsak dan

Izdajatelj in založnik: Maksimum, d.o.o.
Oblikovanje in prelom: Tjaša Vrhovnik
Tisk: Schwarz Print d.o.o.
Enotna cena knjige: 39,90 €
Format: 203 x 254 mm

 

CIP – Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

 

Podatki o knjigi BEMUMAST! Z uživanjem maščob do vitkosti in dobrega počutja

Izdajatelj in založnik: Maksimum, d.o.o.
Oblikovanje, fotografija in prelom: Tjaša Vrhovnik
Lektorica: Katja Benevol Gabrijelčič
Tisk: Schwarz Print d.o.o.
Datum začetka prodaje: 15. november 2016
Enotna cena knjige: 34,90 €
Format: 153 x 229 mm, 144 strani
Ljubljana 2016

 

CIP – Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
613.24
VRHOVNIK, Tjaša
Bemumast! : z uživanjem maščob do vitkosti in dobrega počutja / Tjaša Vrhovnik & Gašper Grom ; [fotografija Tjaša Vrhovnik]. – 1. natis. – Ljubljana : Maksimum, 2016
ISBN 978-961-285-494-2
1. Grom, Gašper
287153664