27 februarja, 2017

Slovenska znanstvena raziskava o ketogeni dieti

Vpliv nizko ogljikohidratne prehrane na kazalnike zdravja

Pod okriljem Fakultete za vede o zdravju, ki je vključena v projekt Po kreativni poti do praktičnega znanja, bo skupina raziskovalcev med 24. marcem in 30. junijem 2017 opravila raziskavo z naslovom »Vpliv nizko ogljikohidratne prehrane na kazalnike zdravja«. Prva tovrstna raziskava o ketogeni dieti pri nas bo vključevala 32 posameznikov (moških in žensk), ki se bodo 12 tednov prehranjevali po načelih ketogene diete. Pri vseh posameznikih bodo na začetku, vmes in na koncu opravili številne meritve, tako pridobljene podatke pa bodo obdelali po znanstvenih metodah in na podlagi teh rezultatov predstavili ugotovitve.

Fakulteta in njeni sodelavci iščejo prostovoljce, ki bi se želeli vključiti in sodelovati pri tej enkratni priložnosti.

Kakšne posameznike iščejo?

  • starost med 25 in 55 leti,
  • oba spola,
  • indeks telesne mase nad 30 kg/m2,
  • brez bolezni in simptomov – skratka zdrave posameznike, ki ne jemljejo zdravil
  • in ki vsaj tri mesece niso bili na nikakršni posebni dieti (niti ketogeni niti kaki drugi).

Seveda je nujno, da ste pripravljeni sodelovati in da imate do junija čas za sodelovanje in udeležbo meritev in izobraževanj.

Prijave

Predhodne prijave sprejemamo na e-poštni naslov: keto.raziskava@gmail.com

Kje se bo raziskava izvajala?

Uvodni sestanek, kjer bodo kandidati tudi izbrani, bo v soboto, 18. marca 2017 ob 10. uri, na Kampusu Livade Univerze na Primorskem (Livade 6, Izola), del meritev in izobraževanj do konca junija pa bo tudi na Fakulteti za vede o zdravju (Polje 42, Izola).

Kako si izračunam indeks telesne mase ITM?

Stehtajte se (potrebujete podatek v kilogramih) in izmerite svojo višino (podatek v metrih!).

Formula za izračun:

ITM = teža / višina2

Primer – če ste visoki 1,55 metra in imate 82 kilogramov:

ITM = 82 / 1,55 x 1,55 = 34,13

Kaj bodo merili?

Med drugim bodo opravili naslednje meritve:

  • spremljajoči biokemijski markerji
  • sestava telesa z merilnikom Tanita
  • meritve z indirektnim kalorimetrom Medgem
  • meritve splošnega fitnesa preiskovancev
  • biopsihološke meritve: razpoloženje, mentalna hitrost, spomin ipd.

Kaj je ketogena dieta?

Ketogena dieta je način prehranjevanja, kjer večino energije dobimo tako, da uživamo maščobe (jajca, avokado, maslo, olivno olje, mastne ribe kot losos, lešnike in podobno), iz jedilnika pa skoraj popolnoma odstranimo vse ogljikove hidrate – ostane večinoma samo zelenjava. Meso oziroma beljakovine uživamo v količinah, ki so fiziološko potrebne. Ketogena dieta NI mesna dieta. Izbrani kandidati v raziskavi bodo dobili podroben osebni jedilnik in podrobna navodila, kako se takega načina prehranjevanja držati.


Raziskava bo potekala pod okriljem Univerze na PrimorskemFakultete za vede o zdravju v sodelovanju z Inštitutom Neocortex za izobraževanje, zdravljenje in rehabilitacijo na področju duševnega zdravja in podjetjem Maksimum d.o.o. ter s podporo Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske unije – Evropskega socialnega sklada.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.